เหตุผลที่คนเลือกผ้าม่านสองชั้น

เหตุผลที่คนเลือกติดม่าน 2 ชั้น
โดยปกติแล้วจะนิยมติดตั้งซ้อนกัน 2 ชั้นระหว่างม่านโปร่งกับม่านทึบ โดยตัวม่านโปร่งจะอยู่ใกล้กับตัวบานหน้าต่าง สามารถช่วยกรองแสงจากภายนอกได้ ในระดับหนึ่งยังมองเห็นวิวทิวทัศน์ ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่งสบาย และผ้าทึบจะช่วยกันแสงไม่ให้เข้ามาภายในห้อง ทำให้มืดและสร้างความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัย
 
 
iCurtain