งานติดตั้งโครงการ iCurtain ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ทำงานติดตั้งทั้งโครงการมากมาย เนื่องจากเรามีความพร้อมในด้านบุคลากร และความเข้าใจในการทำงานโครงการขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนของเงินลงทุน สินค้าและความสามารถในการแข่งขันจึงทำให้ iCurtain ได้รับโอกาสจากงานโครงการหลายๆงาน อาทิเช่น งานผ้าม่าน หอพักนักกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจำนวน 5,000 ห้อง งานติดตั้งผ้าม่านไอดีโอคอนโดมิเนียมพระราม 9 และสาธรจำนวนกว่า 2500 ชุด งานบ้านผู้พิพากษาและพักข้าราชการศาลอุธรณ์ภาค 8 จังหวัดภูเก็ตกว่า 1,000 ชุด เป็นต้น

iCurtain มีทีมงานติดตั้งและโรงงานตัดเย็บผ้าม่านเป็นของทางร้านเอง หัวหน้าช่างและผู้ควบคุมงานของเราเป็นช่างฝีมือมีประสบการณ์กว่า 20 ปี และนอกจากนั้นเรายังร่วมกับทีมงานไสว ซึ่งเป็นช่างเย็บผ้าม่านที่ถือได้ว่าเป็นมือหนึ่งของวงการตัดเย็บผลงานที่เป็นที่ยอมรับในสถานที่สำคัญๆต่างๆ ได้แก่ พระราชวังสวนจิตรลดา อาคารรัฐสภา เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็นต้น

iCurtain มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและแนะนำลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง ภายใต้พื้นฐานความคิดที่ว่า "ความจริงใจและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ" ที่พนักงานของเราทุกคนต้องมีเป็นพื้นฐานความคิดในการทำงาน ทางบริษัทเน้นย้ำกับพนักงานทุกคนเสมอว่า “ให้คิดถึงใจของลูกค้า บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่เรามี ต้องมีความรับผิดชอบในผลงาน และถือการบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ"


iCurtain ได้รับความไว้วางใจให้เป็น Supplier ให้กับสถาปนิกและบริษัทตกแต่งภายในหลายบริษัท เนื่องจากการ iCurtainให้การดูแลเอาใจใส่ เข้าใจลูกค้า      มีมาตรฐานในการทำงาน มีผลงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ราคาไม่แพง และมีความรับผิดชอบในผลงานนั่นเอง

 

จาก Company Profile ด้านบนนี้เป็นเพียงภาพกว้างๆของเรา

อยากให้ท่านได้พิจารณาให้ iCurtain ได้เป็นอีกทางเลือกในการตัดสินใจของท่านซิครับ